Logo Protestantse Gemeente te Tilburg en omstreken
Aanvraag zaalhuur bij de Protestantse Gemeente te Tilburg en omstreken

Naam bijeenkomst *
Datum * (dd-mm-jjjj)
Aanvangstijd * (uu.mm)
Vermoedelijke eindtijd * (uu.mm)
Aantal personen *
Naam *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon/mobiel *
E-mail *
Bank-/girorekening * (IBAN-formaat)
Organisatie
Organisatie Naam
Organisatie Adres
Organisatie Postcode
Organisatie Woonplaats

* = Verplicht invoerveld
Kies de optie(s) waarvan u gebruik wilt maken door deze aan te vinken:
Koffie
Thee
Beamer
Whiteboard
Flipover
Koster

sleutel
Indien u deze optie kiest, neem dan een week voor de datum van de bijeenkomst contact op met de koster om hierover afspraken te maken.


Belangrijk:
Een onvolledig ingevuld aanvraagformulier zal niet door ons in behandeling worden genomen.

U verklaart de algemene voorwaarden te hebben gelezen en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en verhuurtarieven.